Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

veraltet

257.3.1 6019

Histoire de Suède avant et depuis la fondation de la monarchie par Mr. Le Baron [Samuel] de Pufendorff Nouvelle édition, plus correcte que les précédentes, & continuée jusqu'à l'anneé 1743 Amsterdam chez Zacharie Chatelain 1743 t. 1-3, 2 Portr., 1 Taf. Ill. "Besitzvermerke: ""Steÿn(?)"" und weiterer Name (unleserlich)" M13c

257.3.2 6020

Saxonis Grammatici Historia Danica recensuit et commentariis illustravit Dr. Petrus Erasmus Müller … ; opus morte Mülleri interruptum absolvit Mag. Joannes Matthias Velschow ... København sumtibus librariae Gyldendalianae, typis Brünnichianis 1839-1858 pars 1-2 "Teil 1: Partis prioris, textum et notas breviores complectentis, volumen I (-II); Teil 2: Pars posterior, prolegomena et notas uberiores complectens, cum quinque tabulis Aeneis (Druck: typis Schultzianis). - Besitzvermerke: ""Prof. Dr. A. Hofmeister Greifswald ..."" und ""W. Schimmelbusch"" M13c

257.3.3 6021

Nicolai Eigtved, Oberst og Hof Bygmeister af O. v. Munthe af Morgenstierne København i kommission hos Andr. Fr. Høst & Søn 1924 152 S., Taf. Ill. M13c

257.3.4 6022

Grundrids til en historisk-topographisk beskrivelse af det gamle konge- og bispesaede Roeskilde med sine egne og omegnens maerkvaerdigheder, isaer dens domkirke og sammes monumenter, fra de aeldste tider indtil vore dage ved H. [Henrik] Berhrmann … København paa forfatterens eget forlag, i commission hos bog- og papirhandler E. Steen …, trykt i S.L. Møllers bogtrykkeri 1832 368 S., Taf., Pläne, 1 Kt. Ill. "Besitzvermerk: ""Ex Libris Hjalmar Hartmann"" M13c

257.3.5 6023

Grundrids til Roeskilde Domkirkes og dens monumenters historie og beskrivelse ved Henr. Berhrmann … København trykt hos Andreas Seidelin, og i commission hos samme … 1815 127 S., Taf. Ill. "Besitzvermerke: ""Ex Libris Hjalmar Hartmann"", ""E.A. Torm"" und ""H.M. Dahl Kjøbenhavn"" M13c

257.3.6 6024

Anniversaria in memoriam reipublicae sacrae et literariae com universae tum Danicae nostrae restauratae celebranda indicunt regiae Universitatis Hauniensis rector et senatus academicus [Universitet København] ; adjuncta est commentatio, danice scripta, De habitu Daniae geognostico, qua hisce solemnibus prolusit Dr. Georg. Forchhammer, mineralogiae Prof. Extraord. København typis directoris Iani Hostrup Schultzii … 1835 112 S., 1 Kt. Ill. "Zeitschrift, Artikel: Danmarks geognostiske forhold, forsaavidt som de ere afhaengige af dannelser, der ere sluttede, fremstillede i et indbydelsesskrift til reformationsfesten den 14de novbr. 1835 / af Dr. Georg. Forchhammer … - Besitzvermerke: ""B.B.B. … P.J.K.S."" (Ex Libris?) und weitere Stempel" M13c

257.3.7 6025

Geschichte Christian II, Königs von Dännemark, Norwegen und Schweden während seiner Regierung von Heinrich Behrmann ... København und Leipzig bey Johann Heinrich Schubothe 1805 430 S., 1 Portr. Ill. M13c

257.3.8 6026

Bidrag til kundskab om de danske provindsers naervaerende tilstand i oekonomisk henseende foranstaltet, ester kongelig besaling, ved Landhuusholdningsselskaber ; sjette stykke, Frederiksborg Amt ved C. Sarauw København trykt i det Brünnichske officin 1831 358 S., Tabellen Zeitschrift, Artikel: Frederiksborg Amt : beskrevet, ester opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab / af G. Sarauw … M13c

257.3.9 6027

Karakteristik af Kong Christian den Fjerde, grundet isaer paa et udvalg af hans egenhaendige breve hvortil er føjet Nogle Efterretninger om Børsen, en af denne konges maerkvaerdigste bygninger ved R. Nyerup København trykt paa Brødrene Thieles Forlag 1816 166 S., Taf. Ill. "Besitzvermerke: ""Ex Libris Hjalmar Hartmann"" und ""Wilhelm Küberich(?) d. 3.6.1908"" M13c

257.3.10 6028

ABC i tecknings-konsten af C.M. Kraus ; öfversatt och utgifvet af G.A. Silverstolpe Stockholm tryckt hos Carl Fred. Marquard 1802 16 S., Taf. Ill. M13c