Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

g

 lib.c.N6

72.7.1 16415

Naar een internationale werkgemeenschap: een plan met 16 illustraties door H.Th. Wijdeveld. H.Th. Wijdeveld Santpoort C.A. Mees 1931 lib.c.N6/01; 26685

72.7.2 16416

"De Maastunnel. 3e jaargang, maart 1940: Extra-nummer Bebouwingsplan Diergaarde." Rotterdam Herni Bergmans 1940 lib.c.N6/02; 26686

72.7.3 16417

"Prisma der kunsten: orgaan van Nederlandsche kunstenaars vereenigingen. Mei 1936." Zeist De Torentrans 1936 lib.c.N6/03; 26687

72.7.4 16418

"Oude kunst: een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. 4e jaargang, no.1, October 1918." Haarlem Boom 1918 lib.c.N6/04; 26688

72.7.5 16419

Het nieuwe hart van Rotterdam: toelichting op het basisplan voor den herbouw van de binnenstad van Rotterdam. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1946 lib.c.N6/05; 26689

72.7.6 16420

"Wijdeveld‘s wonderlijke wendigen. Ausstellung: Bürhrmann‘s Papiergroothandel, Amsterdam, 4.11 - 9.12.1966." Amsterdam Wijdeveld 1966 lib.c.N6/06; 26690

72.7.7 16421

Plastic art and pure plastic art 1937, and other essays, 1941-1943. Piet Mondrian New York Wittenborn and Company 1945 The documents of modern art lib.c.N6/07; 26691

72.7.8 16422

"Piet Zwart en het gezicht van Bruynzeel‘s potloden industrie. Ausstellung: Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 19.6. - 19.9.1983." Rotterdam Museum Boymans-van Beuningen 1983 lib.c.N6/08; 26692

72.7.9 16423

Ter wille van een levende bouwkunst. Een keuze uit zijn schrifturen, verzameld en ingeleid door K. Wiekart. J.J.P. Oud; K. Wiekart ‚s-Gravenhage & Rotterdam Nijgh & van Ditmar s.d. lib.c.N6/09; 26693

72.7.10 16424

Architecturalia voor bouwheren en architecten. J.J.P. Oud ‚s-Gravenhage Mouton & Co. 1963 lib.c.N6/10; 26694

72.7.11 16425

De nieuwe beweging in de schilderkunst. Theo van Doesburg Amsterdam Meulenhoff/Landshoff 1983 lib.c.N6/11; 26695 16426 Cultur en kunst: verzamelde opstellen 1917-1929 door H.Th. Wijdeveld. H.Th. Wijdeveld Amsterdam De Spieghel 1929 lib.c.N6/12; 26696

72.7.12 16427

Arbeiderswoningen in Nederland: vijftig met rijkssteun, onder leiding van architecten uitgevoerde plannen met de finacieele gegevens. Bijeengebracht door H.P. Berlage, A. Keppler, W. Kromhout en Jan Wils. Hendrik Petrus Berlage; A. Keppler; W. Kromhout; Jan Wils Rotterdam Brusse 1921 lib.c.N6/13; 26697

72.7.13 16428

Normalisatie in woningbouw voordracht gehouden door H.P. Berlage. Met 30 afbeeldingen en het praeadvies uitgebracht door J. van der Waerden voor het woningcongres in Februari 1918 te Amsterdam. Hendrik Petrus Berlage Rotterdam Brusse 1918 lib.c.N6/14; 26698

72.7.14 16429

Holland: bouwen, bauen, bâtir, building. Nieuwe zakelijkheid, neues bauen, vers une architecture réelle, built to live in. J.B. Van Loghem Amsterdam „Kosmos“ 1932 lib.c.N6/15; 26699

72.7.15 16430

Twee herbouwplannen voor ‚s-Gravenhage. Architect W.M. Dudok. s-Gravenhage Bureau voor statistiek en voorlichting der gemeente s-Gravenhage s.d. lib.c.N6/16; 26700

72.7.16 16431

Het plan. Amsterdam Van Holkema & Warendorf 1936 De 8 en opbouw premie 1936 lib.c.N6/17; 26701

72.7.17 16432

"Maastricht bouwt. Ausstellung: 4.10. - 18.10.1947." Maastricht s.e. 1947 lib.c.N6/18; 26702

72.7.18 16433

Plan West. Bussum Dekker Ophorst s.d. lib.c.N6/19; 26703

72.7.19 16434

Amsterdam: Stadterweiterung Wohnungswesen. Amsterdam Städtische Druckerei 1928 lib.c.N6/20; 26704

72.7.20 16435

De Inleg-Apparaten door P. Rausch. P. Rausch Amsterdam Amsterdamsche Grafische School 1935 lib.c.N6/21; 26705

72.7.21 16436

Dakpannenfabriek „Hoogenlande“. Firma J.C. v. d. Schroeff & Zoon, Utrecht. s.l. [Utrecht] s.e. s.d. lib.c.N6/22; 26706

72.7.22 16437

De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam. Amsterdam Amsterdamsche Woningraad s.d. lib.c.N6/23; 26707

72.7.23 16438

Nederlandsche bouwmeesters: een reeks studies onder leiding van W. Retera. Met 26 Afbeeldingen. P. Kramer. W. Retera Amsterdam Van Munster s.d. lib.c.N6/24; 26708

72.7.24 16439

"M. de Klerk en de Amsterdamse School. Ausstellung: Bouwcentrum, Rotterdam, 17.10 - 3.11.1973; Bouwcentrum Noord-Nederland, Groningen, 15.11. - 8.12.1973." typescript lib.c.N6/25; 26709

72.7.25 16440

"De Ontwikkeling en verwezenlijking der architecturalegedachte in Holland door R.N. Roland Holst. Lezing gehouden 12 Februari 1924." Roland Holst Santpoort Mees 1924 lib.c.N6/26; 26710

72.7.26 16441

"Een en ander over de uitbreiding van Amsterdam, door N. Redeker Bisdom. Present-exemplaar van de Schrijver." N. Redeker Bisdom Amsterdam s.e. 1878 lib.c.N6/27; 26711

72.7.27 16442

Plan tot uitbreding der stad in den omtrek der Zaag- en Willemspoorten, voornamelijk met het oog op een ontruiming der kelderwoningen; met een toelichting, door I. Gosschalk. I. Gosschalk Amsterdam Gebroeders Binger 1874 lib.c.N6/28; 26712

72.7.28 16443

"Ons Amsterdam. Oktober 1973, no.10, jaargang 25." Amsterdam Stadsdrukkerij van Amsterdam 1973 lib.c.N6/29; 26713

72.7.29 16444

"Gemeente-Museum ‚s-Gravenhage. I: Een rondgang door de verzamelingen. Het Bouwwerk. Tweede druk." s-Gravenhage Gemeente-Museum 1935 lib.c.N6/30; 26714

72.7.30 16445

Bouwkunsthistorische bevliegingen .. door Willem van der Pluym. Willem van der Pluym s.l. „Bouw“ 1951 lib.c.N6/31; 26715

72.7.31 16446

"Metroproject Beneluxlijn. Nummer 3, september 1995." Rotterdam project Beneluxlijn 1995 lib.c.N6/32; 26716

72.7.32 16447

Kop van zuid, stad van morgen. Rotterdam Communicatie-team Kop van zuid 1996, mei lib.c.N6/33; 26717

72.7.33 16448

Global city as a business partner. Rotterdam City development corporation. Rotterdam Rotterdam City development corporation 1997, september lib.c.N6/34; 26718

72.7.34 16449

Global city as a business partner. Rotterdam City development corporation. Rotterdam Rotterdam City development corporation 1997, september lib.c.N6/35; 26719

72.7.35 16450

Innovatie NU no. 2. Rotterdam s.d. lib.c.N6/36; 26720

72.7.36 16451

"Rotterdam Wonen Actueel. 9e jaargang, nummer 4, oktober-december 1997." Rotterdam 1997 lib.c.N6/37; 26721

72.7.37 16452

"Rotterdam Wonen Actueel. 9e jaargang, nummer 3, juli-september 1997." Rotterdam 1997 lib.c.N6/38; 26722

72.7.38 16453

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. Woningbouwplannen in de binnenstad. Rotterdam Informatiecentrum 1997, juni lib.c.N6/39; 26723

72.7.39 16454

Hans Kombrink ... Rotterdam Informatiecentrum 1996, september lib.c.N6/40; 26724

72.7.40 16455

"KvK Magazine. No.10, oktober 1996." Rotterdam Informatiecentrum 1996 lib.c.N6/41; 26725

72.7.41 16456

Rotterdam, stad in de wolken. Rotterdam Informatiecentrum s.d. Interface lib.c.N6/42; 26726

72.7.42 16457

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. De HST stopt op Rotterdam C.S. Rotterdam Informatiecentrum 1997, februari lib.c.N6/43; 26727

72.7.43 16458

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. Waterstad. Rotterdam Informatiecentrum 1997, februari lib.c.N6/44; 26728

72.7.44 16459

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. Randen van de binnenstad. Rotterdam Informatiecentrum 1997, februari lib.c.N6/45; 26729

72.7.45 16460

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. Laurenskwartier (Binnenrotte e.o.). Rotterdam Informatiecentrum 1997, februari lib.c.N6/46; 26730

72.7.46 16461

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. Het goud van Rotterdam: Rapportage Rivieroverlocaties. Rotterdam Informatiecentrum 1997, februari lib.c.N6/47; 26731

72.7.47 16462

Basisplan herbouw binnenstad Rotterdam. Wederopbouw 1940-1990: Vijftig jaar na de verwoesting de laatste gaten nu gevuld. Tweede herdruk. Rotterdam Informatiecentrum 1997, maart lib.c.N6/48; 26732

72.7.48 16463

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. Binnenstadsplan 1993-2000 halverwege. Rotterdam Informatiecentrum 1996, mei lib.c.N6/49; 26733

72.7.49 16464

Basisplan herbouw binnenstad Rotterdam. Reconstruction 1940-1990: last gaps now filled fifty years after the destruction. Rotterdam Informatiecentrum 1997, maart lib.c.N6/50; 26734

72.7.50 16465

"Architectuuragenda. 6, 97: november-december." Rotterdam Architectuuragenda 1997 lib.c.N6/51; 26735

72.7.51 16466

Rotterdam Architectuur: Architectuurstad excursies. Rotterdam VVV Rotterdam / ArchiCenter s.d. lib.c.N6/52; 26736

72.7.52 16467

Rotterdam Architectuur: Architectuurstad excursies. Rotterdam VVV Rotterdam / ArchiCenter s.d. lib.c.N6/53; 26737

72.7.53 16468

Rotterdam: een Binnenstad met buitenkansen. The 1993-2000 inner city plan: halfway there. Rotterdam Informatiecentrum 1996, juni lib.c.N6/54; 26738

72.7.54 16469

Bouwen voor de macht - Den Haag. Amsterdam Stichting Kunst & Onderwijs 1997 Bouwkunst Nu 4 lib.c.N6/55; 26739

72.7.55 16470

Gids voor moderne architectuur in Rotterdam // Guide to modern architecture in Rotterdam. Paul Groenendijk; Piet Vollaard Rotterdam 010 1996 lib.c.N6/56; 26740

72.7.56 16471

"De Architectuurkrant. Nummer 23, september, oktober, november 1997." Rotterdam NAI 1997 lib.c.N6/57; 26741

72.7.57 16472

"Rotterdam. Seminarwoche 23-29 November 1997." typescript lib.c.N6/58; 26742

72.7.58 16473

H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf. Catalogus bij de tentoonstelling Beurs van Berlage januari 1988 samengesteld door Tanja Ledoux. Fine & Rare books; Tanja Ledoux Wageningen Fine & Rare books 1988 lib.c.N6/59; 26743

72.7.59 16474

Führer durch die Ausstellung Gerrit Thomas Rietveld 1888-1964: Architektur und Design. 12. Mai bis 21. Juli 1996, Museum am Ostwall, Dortmund; von Barbara Scheffran mit einem Beitrag von Ida van Zijl. Barbara Scheffran; Ida van Zijl Dortmund Museum für Kunst und Kulturgeschichte 1996 lib.c.N6/60; 26744

72.7.60 16475

24 Schetsen: zwervende en reizende toch thuis. Tekst van Laurens van der Waals. Hendrik Petrus Berlage; Laurens van der Waals Rotterdam & ‚s-Gravenhage Nijgh en Van Ditmar 1948 Coloriet-Reeks 3 lib.c.N6/61; 26745

72.7.61 16476

"Berlage in de beurs. Ausstellung: Amsterdam, Koopmansbeurs, 17.1. - 22.3.1987." Amsterdam Stichting Wonen 1987 lib.c.N6/62; 26746

72.7.62 16477

"Schoonheid en opvoeding. 15. jaargang, no.1-2, jan. - maart 1921." ‚s-Gravenhage „Ontwikkeling“ 1921 lib.c.N6/63; 26747

72.7.63 16478

Amerikaansche reisherinneringen door H.P. Berlage. Illustraties naar fotos. Hendrik Petrus Berlage Amsterdam W.L. & J. Brusse 1913 lib.c.N6/64; 26748

72.7.64 16479

L‘architecture moderne en Belgique par Marcel Schmitz. Marcel Schmitz Bruxelles Editions de la Connaissance s.d. Connaissance de la Belgique lib.c.N6/65; 26749

72.7.65 16480

Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis (aesthetische beschouwingen) door H.P. Berlage. Hendrik Petrus Berlage Haarlem De Erven F. Bohn 1934 Volksuniversiteits bibliotheek 62 lib.c.N6/66; 26750

72.7.66 16481

Über Architektur und Stil: Aufsätze und Vorträge 1894-1928. Herausgegeben von Bernhard Kohlenbach. Hendrik Petrus Berlage; Bernhard Kohlenbach Basel, Berlin & Boston Birkhäuser 1991 lib.c.N6/67; 26751

72.7.67 16482

Voordrachten over bouwkunst. No.7. Slotvoordracht samenvatting door H.P. Berlage. Met 24 afbeeldingen. Hendrik Petrus Berlage Amsterdam Voor goede en goedkoope lectuur s.d. Nederlandsche biblotheek 34 lib.c.N6/68; 26752

72.7.68 16483

Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam: een plattegronf, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift door H.P. Berlage. Hendrik Petrus Berlage Rotterdam W.L. & J. Busse 1922 lib.c.N6/69; 26753

72.7.69 16484

"De 8 en opbouw. 6e jaargang, No. 10/11, 25 mei 1935." Amsterdam 1935 lib.c.N6/70; 26754

72.7.70 16485

Het plan. Amsterdam Van Holkema & Warendorf 1936 De 8 en opbouw premie 1936 lib.c.N6/71; 26755

72.7.71 16486

Nieuw-Nederlandsche bouwkunst: een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden door J.G. Wattjes bijeengebracht en van inleiding voorzien. J.G. Wattjes Amsterdam „Kosmos“ 1924-1926 2 v. lib.c.N6/72; 26756

72.7.72 16487

De indische reis van H.P. Berlage. Hendrik Petrus Berlage Rotterdam NAI s.d. [1991] booklet and plates in box lib.c.N6/73; 26757

72.7.73 16488

„Wendigen“: grafica e cultura in una rivista olandese del Novecento. Testo di Giovanni Fanelli, Ezio Godoli, con una introduzione di Paolo Portoghesi. Giovanni Fanelli; Ezio Godoli; Paolo Portoghesi Milano Franco Maria Ricci 1986 Quadreria Book in box lib.c.N6/74; 26758

72.7.74 16489

"Bart van der Leck. Redactie: Toos van Kooten. Ausstellung: Kröller-Müller Museum, Otterlo, 10.9. - 27.11.1994; Kunstmuseum Wolfsburg, 10.12.1994 - 26.2.1995." Toos van Kooten Otterlo Stichting Kröller-Müller Museum 1994 lib.c.N6/75; 26759

72.7.75 16490

Piet Mondrian 1872-1944. Yve-Alain Bois; Joop Joosten; Angelica Zander Rudenstine; Hans Janssen Boston, New York, Toronto & London Bulfinch Press Book, Little, Brown & Company 1994 lib.c.N6/76; 26760

72.7.76 16491

Mondriaan and music. John Cage; Morton Feldman; Iannis Xenakis; Mondriann String Quartet Stichting Mondriann 1994 1 book and 1 CD in case lib.c.N6/77; 26761

72.7.77 16492

Mondrian studies. Kermit Swiler Champa Chicago & London University of Chicago Press 1985 lib.c.N6/78; 26762

72.7.78 16493

"Mondrian: Zeichnungen, Aquarelle, New Yorker Bilder. Ausstellung: Staatsgalerie Stuttgart, 6.12.1980 - 15.2.1981; Haags Gemeentemuseum, 20.3. - 31.5.1981; Baltimore Museum of Art, 14.7. - 20.9.1981." Stuttgart Staatsgalerie 1980 lib.c.N6/79; 26763

72.7.79 16494

De beginjaren van De Stijl 1917-1922 [by] Carel Blotkamp ... Carel Blotkamp Utrecht Reflex 1982 lib.c.N6/80; 26764

72.7.80 16495

"De Stijl: 1917-1931: Visions of Utopia. Introduction by Hans L.C. Jaffé. Essays by Manfred Block et al., Mildred Friedman, editor. Ausstellung: Walker Art Center, Minneapolis, 1982." Mildred Friedman; Hans L.C. Jaffé; Manfred Block New York Abbeville Press 1982 lib.c.N6/81; 26765

72.7.81 16496

"Faces: Journal d‘architectures. Numéro 31, printemps 1994." Genève Institut d‘Architecture Université de Genève 1994 lib.c.N6/82; 26766

72.7.82 16497

Two Mondrian sketchbooks 1912-1914, with a preface by Harry Holtzman. Robert P. Welsh; J.M. Joosten; Harry Holtzman Amsterdam Meulenhoff International 1969 lib.c.N6/83; 26767

72.7.83 16498

Piet Mondrian. Text by Hans L.C. Jaffé. Hans L.C. Jaffé New York Harry N. Abrams 1985 lib.c.N6/84; 26768