Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

a

 lib.e.J1

93.1.1 12270

Gedaante en gesteldheid van Westvriesland Voor den Jaare MCCC. En tessens Den Ondergang van het Dorp Vroone; Aantoonende dat de gemeene vertelling van een Belegering en Verwoesting van een magtige Stad, die Vroonen zoude geheeten hebben, niet anders is dan een Verdigtzel; en Verders bevattende, de Verklaaring van verscheide Oudheden; door Simon Eikelenberg. Simon Eikelenberg t‘Alkmaar Gedrukt by Klaas Mol 1714 lib.e.J1/01; 19001

93.1.2 12271

Beschrijving der stad Rotterdam, van de vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen tijd. In Gemeenzame Tamenspraken. Door J.G. Litzau. J.G. Litzau Rotterdam by P.J. Masier 1839 lib.e.J1/02; 19002

93.1.3 12272

Ceremoniboek Van de Regeering der stad Amsteldam. s.l. s.e. s.d. lib.e.J1/03; 19003

93.1.4 12273

Dichtstuk ter gelegenheid van het tweede eeuwgetijd der Beurs van Amsterdam, door Cornelis Loots. Cornelis Loots Amsterdam bij Jacobus Ruys 1813 lib.e.J1/04; 19004

93.1.5 12274

C. van der Woude. Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van‘t beginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaer-Beleg, en ‚t Octroy van de Scher-meer. Mitsgaders Cavel-Conditien ende Caerte, benevens ‚t Register van de Cavels met de Eyghenaars der selver. Voorzien met een Kaart van Alckmaar, en van de Schermeer. Amsterdam by Steeve van Esveldt 1742 lib.e.J1/05; 19005

93.1.6 12275

Chronijk Van de vermaarde Zee en Koopstad Hoorn. Beginnende met de Grondlegging der West-Vriesen, ontrent 50 Jaren na Christi Geboorte. Als mede Des Stads Begin. Voortgang en Tegenwoordigen Staat, mitsgaders Vele Gedenkwaardige Geschiedenissen soo Binnen als Buyten de selve voorgevallen, beneffens De Namen van de Heeren der Regeeringe, alles tot den jare 1706. Met veel Curieuse Koopere Plaaten verçiert. Hoorn Gedrukt by Feyken Rijp 1706 lib.e.J1/06; 19006

93.1.7 12276

Description de l‘Hôtel de Ville d‘Amsterdam. Avec l‘Explication de tous les Emblèmes, Figures, Tableaux, Statues, &c. qui se trouvent dehors & dans ce bâtiment. Amsterdam Chez Pierre Mortier s.d. [1766] lib.e.J1/07; 19007

93.1.8 12277

Description de l‘Hôtel de Ville d‘Amsterdam. Avec l‘Explication de tous les Emblèmes, Figures, Tableaux, Statues, &c. qui se trouvent dehors & dans ce bâtiment. Amsterdam Chez Pierre Mortier s.d. [1766] lib.e.J1/08; 19008

93.1.9 12278

Beschryvinge van‘t Stadhuis van Amsterdam, Met een Verklaringe an de Zinnebeeldige Figuren, Schilderwerken en Beelden, enz. die zo wel binnen als buiten dit heerlyk Gebouw gevonden worden. Amsterdam By Pieter Mortier 1770 lib.e.J1/09; 19009

93.1.10 12279

Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland: In Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Kronijk en/ Handvesten/ Brieven/ Memorien ofte Geheugenissen/ ende diergelijke Schriften verklaerd/ ende bevestigd. Door Samuel Ampzing, van Haerlem. ... Mitsgaders Petri Scriverii Laure-Crans Voor Laurens Coster Van Haerlem, Eerste Vinder Vande Boeck-druckery. Samuel Ampzing; Petrus Scriverius Haerlem Adrien Rooman 1628 2 parts in 1 v. lib.e.J1/10; 19010

93.1.11 12280

Korte beschrijving der stad Delft. Met koperen platen. // Description succincte de la ville de Delft. Ornée de planches en taille douce. Delft chez B. Bruins 1828 lib.e.J1/11; 19011

93.1.12 12281

Pieter Post (1608-1669) Architect. J.J. Terwen; K.A. Ottenheym Zutphen Walburg Pers 1993 lib.e.J1/12; 19012

93.1.13 12282

"Han van Meegeren 1889-1947 en zijn meesterwerk van Vermeer. Ausstellung: Kunsthal Rotterdam, 10.2. - 2.6.1996." D. Kraaijpoel; H. van Wijnen Zwolle Waanders 1996 lib.e.J1/13; 19013

93.1.14 12283

Reglement ende ordonnantie, Op de aanstellinge van kerck- en armmeesters, Mitsgaders van alderhande Godtshuysen, als mede op der selver administratie en bedieninge in de Meyerye van ‚sHertogenbosch. Gravenhage By Paulus Scheltus 1700 lib.e.J1/14; 19014

93.1.15 12284

Guide des étrangers dans la Ville d‘Anvers ou Description succincte De tous les principaux objets d‘Art en Peinture, Sculpture, Architecture etc. Rassemblé dans les Édifices publics, avec tout ce qui y a rapport: ainsi que de plusieurs autres objets qui peuvent intéresser les étrangers pour leur agrément, leur commodité et leur avantage dans cette Ville commerçante. Nos Concitoyens y trouvent aussi de quoi satisfaire leur curiosité. Anvers de l‘imprimerie de Philippe Ville s.d. [vor 1825] lib.e.J1/15; 19015

93.1.16 12285

Gebouwen, gezichten, En oudheden Der stad Amsterdam. Met Figuuren. Haarlem By Johannes Marshoorn 1744 lib.e.J1/16; 19016

93.1.17 12286

"Korte historische aantekeningen, wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad Haarlem, in de jaaren 1572 en 1573: En verder vervolgt tot daar gemelde stad weder onder de gehoorzaamheid der staaten van Holland en den Prins van Oranje is gekomen. & Kort verhaal van de Belegering van Alkmaar, Welke de Spanjaard na zeeven weeken met zyne groote schaade en schande heeft moeten opbreeken in het Jaar 1573. Door Mr: Nanning van Foreest van Alkmaar, ... Uit het Latyn vertaalt. Waar by koomen de onuitgegeeve aanteekeningen Van een ander Oog getuigen. & Korte beschryvinge Van de strenge Belegeringe En wonderbaarlyke Verlossinge Der Stad Leiden In den Jaare 1574. Door Jan Fruytiers, Welke in dien tyd geleeft heeft. Na den Druk in Delft 1577. Met eenige aanteekeningen van Pieter Scriverius. En andere Byvoegzelen." Haarlem By Johannes Marshoorn, en Petrus van Assendelft 1739 3 t. in 1 v. lib.e.J1/17; 19017

93.1.18 12287

Catalogue 194. Books printed at the Elzevier Press from the library of the late Edwin Wolf II. With addenda from the stock of H.P. Kraus. H.P. Kraus New York H.P. Kraus s.d. lib.e.J1/18; 19018

93.1.19 12288

"2G: revista internacional de arquitectura. N.8, 1998/IV." Barcelona Editorial Gustavo Gili 1998 lib.e.J1/19; 19019

93.1.20 12289

Max Cetto 1903-1980. Arquitecto mexicano-aleman. Susanne Dussel Peters Mexico Universidad Autonoma Metropolitana 1995 lib.e.J1/20; 19020

93.1.21 12290

"Block: Revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio. centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea. Número 1, agosto de 1997." Buenos Aires Universidad Torcuato Di Tella 1997 lib.e.J1/21; 19021

93.1.22 12291

"Block: Revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio. centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea. Número 2, mayo de 1998." Buenos Aires Universidad Torcuato Di Tella 1998 lib.e.J1/22; 19022

93.1.23 12292

La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Adrián Gorelik Buenos Aires Universidad Nacional de Quilmes 1998 lib.e.J1/23; 19023

93.1.24 12293

"Empire in het Paleis: de inrichting van het Paleis op de Dam ten tijde van Lodewijk Napoleon. // Empire in the Palace: the decoration and furnishing of the Royal palace at the time of Louis-Napoleon. Ausstellung: Royal Palace, Amsterdam, 9.6. - 11.9.1983." Amsterdam Stichting Koninklijk Paleis 1983 lib.e.J1/24; 19024

93.1.25 12294

"Het achtste wereldwonder: de bouw van het stadhuis, nu het Paleis op de Dam. // The eighth wonder of the world: the building of Amsterdam Town Hall, now the Royal Palace. Ausstellung: Royal Palace, Amsterdam, 28.5. - 29.8.1982." Amsterdam Stichting Koninklijk Paleis 1982 lib.e.J1/25; 19025

93.1.26 12295

"Beelden kijken: de kunst van Quellien in het Paleis op de Dam. // Focus on sculpture: Quellien‘s art in the Palace on the Dam. Ausstellung: Royal Palace, Amsterdam, 12.6. - 11.9.1977." Amsterdam Stichting Koninklijk Paleis 1977 lib.e.J1/26; 19026

93.1.27 12296

Geschiedkundige beschrijving van het vermaarde stadhuis van Amsterdam. Door Jan Fokke. Met afbeeldingen. Jan Fokke Amsterdam bij Johannes Allart 1808 lib.e.J1/27; 19027

93.1.28 12297

Handboek tot de geschiedenis der nederlandsche bouwkunst door F.A.J. Vermeulen. Eerste [- derde] deel. F.A.J. Vermeulen ‚s-Gravenhage Martinus Nijhoff 1928-1941 3 v. lib.e.J1/28; 19028

93.1.29 12298

Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der nationales Blüte und des Klassicismus von Dr. Georg Galland. Mit 181 Textabbildungen. Georg Galland Frankfurt am Main Verlag von Heinrich Keller 1890 lib.e.J1/29; 19029

93.1.30 12299

The embarrassment of riches: an interpretation of Dutch culture in the Golden Age. Simon Schama London Fontana Press 1991 lib.e.J1/30; 19030

93.1.31 12300

Vondel als barokkunstenaar door W. Kramer. W. Kramer Antwerpen; Utrecht De Sikkel; W. de Haan 1946 Maerlantbibliotheek XVIII lib.e.J1/31; 19031

93.1.32 12301

"Giovanni van Santen. Estratto dalla rivista „Roma“, anno VI, fascicolo I-II." G.J. Hoogewerff Roma Fratelli Palombi 1928 lib.e.J1/32; 19032

93.1.33 12302

"Jacob de Wit: de Amsteltitiaan. // Jacob de Wit: the Titian of the Amstel. Ausstellung: Royal Palace, Amsterdam, 13.6. - 31.8.1986." Jacobine Huiskine; Friso Lammertse Amsterdam Stichting Koninklijk Paleis 1986 lib.e.J1/33; 19033

93.1.34 12303

Kunst als regeringszaak in Amsterdam in de 17e eeuw. Rondom schilderijen van Ferdinand Bol. Albert Blankert Lochem De Tijdstroom 1975 lib.e.J1/34; 19034

93.1.35 12304

"Bulletin van de Koninklijke nederlandsche oudheidkundige bond. Zesde serie, Jaargang 16, Aflevering 2, 15.4.1963." Den Haag Koninklijke nederlandsche oudheidkundige bond 1963 lib.e.J1/35; 19035

93.1.36 12305

"Oudheidkundig Jaarboek. Vierde serie van het Bulletin van den Nederlandschen oudheidkundigen bond. Achtste Jaargang, Aflevering 3/4, April 1940." Leiden Brill 1940 lib.e.J1/36; 19036

93.1.37 12306

"Maandblab voor beeldende Kunsten. April/Mei 1950: Frits Lugt, zijn leven en zijn verzamelingen." Amsterdam J. H. de Bussy 1950 lib.e.J1/37; 19037

93.1.38 12307

Het stadhuis van Amsterdam door H. Brugmans en A.W. Weissman. Met 43 afbeeldingen van schilderijen, prenten, portretten en photographieën, en twee plattegronden. H. Brugmans; A.W. Weissman Amsterdam „Elsevier“ 1914 lib.e.J1/38; 19038

93.1.39 12308

"Abraham van der Hart 1747-1820: Architect stadsbouwmeester van Amsterdam. PhD, Univ. Utrecht, 1965." Cornelis Albertus van Swigchem Amsterdam Scheltema & Holkema 1965 lib.e.J1/39; 19039

93.1.40 12309

Verzameling van stukken, behelzende het ontwerp van schikking, over de kerkgebouwen der eertijds heerschende gezindheid, binnen Amsterdam. s.l. s.e. s.d. lib.e.J1/40; 19040

93.1.41 12310

Hendrik de Keyser: beeldhouwer en bouwmeester van Amsterdam door Dr. Elisabeth Neurdenburg. Met 84 Afbeeldingen. Elisabeth Neurdenburg Amsterdam Scheltema & Holkema s.d. lib.e.J1/41; 19041

93.1.42 12311

Det klassiske København: en byaestetisk studie af Christian Elling. Christian Elling København Thaning & Appels 1944 1 v. in slipcase lib.e.J1/42; 19042

93.1.43 12312

Billedhuhheren Thomas Quellinus af V. Thorlacius-Ussing. // Le sculpteur Thomas Quellinus par V. Thorlacius-Ussing. V. Thorlacius-Ussing Copenhague; Copenhague Société pour la publication des monuments d‘art en Danemark; Henrik Koppel 1926 lib.e.J1/43; 19043

93.1.44 12313

"Miscellanea I.Q. van Regteren Altena. 16/v/1969." Amsterdam Scheltema & Holkema 1969 lib.e.J1/44; 19044

93.1.45 12314

"Metamorfosi: quaderni di architettura. N. 25/26: Argentina dal neorinascimento al moderno." Roma Metamorfosi 1995 lib.e.J1/45; 19045

93.1.46 12315

"Punto de vista: revista de cultura. Anno XV, 42, Abril 1992." Buenos Aires Punto de vista 1992 lib.e.J1/46; 19046

93.1.47 12316

"Punto de vista: revista de cultura. Anno XV, 44, Noviembre 1992." Buenos Aires Punto de vista 1992 lib.e.J1/47; 19047

93.1.48 12317

"Punto de vista: revista de cultura. Anno XIV, 41, Diciembre 1991." Buenos Aires Punto de vista 1991 lib.e.J1/48; 19048

93.1.49 12318

"Anales del Instituto de arte americano e investigaciones esteticas „Mario J. Buschiazzo“. 27-28, 1989-1991." Buenos Aires Universidad de Bueons Aires 1991 lib.e.J1/49; 19049

93.1.50 12319

"San Cristóbal Sur entre el Matadero y el Parque: acción municipal, conformaciòn barrial y crecimiento urbano en Buenos Aires; 1895-1915. Extrait de: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana „Dr. E. Ravignani“, Tercera Serie, núm. 3, 1er semestre de 1991, pp.81-107." Graciela Silvestri; Adrián Gorelik Buenos Aires Instituto de Historia Argentina y Americana „Dr. E. Ravignani“ 1991 lib.e.J1/50; 19050

93.1.51 12320

Dutch Classicist Architecture: a survey of Dutch architecture, gardens and Anglo-Dutch architectural relations from 1625 to 1700. W. Kuyper Delft Delft University Press 1980 lib.e.J1/51; 19051

93.1.52 12321

Catalogue 1173. The Low Countries. Bernard Quaritch London Bernard Quaritch s.d. lib.e.J1/52; 19052

93.1.53 12322

Bredius, Rembrandt en het Mauritshuis!!! [door] Marjolein de Boer en Josefine Leistra. Met bijdragen van Ben Broos. Marjolein de Boer; Josefine Leistra; Ben (coll.) Broos Den Haag; Zwolle Mauritshuis; Waanders 1991 lib.e.J1/53; 19053

93.1.54 12323

Ten essays for a friend: E. de Jongh 65. Zwolle Waanders 1996 lib.e.J1/54; 19054