Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

d

 lib.e.J4

93.4.1 12408

Framledne Riks-Radet, m.m. Grefve Carl Gustav Tessins Dagbok. 1757. Stockholm Tryckt i Ecksteinska Tryckeriet 1824 lib.e.J4/01; 19139

93.4.2 12409

Tessin och Tessiniana. Biographie med anecdoter och reflexioner, samlade utur Framledne Riks-Rådet m.m. Grefve C.G. Tessins Egenhändiga Manuscripter. Stockholm Tryckt hos Johan Imnelius 1819 lib.e.J4/02; 19140

93.4.3 12410

Fullståndig. Samling. Af. Salig. Herr. RitsRådet. &c. &c. Gref. Carl. Gustav. Tessins. Arbeten. I. Swenska. Stenstylen. Upsala Tryckt hos Joh. Edman 1771 lib.e.J4/03; 19141

93.4.4 12411

Briefe an einem jungen Prinzen von einem alten Manne. In zweenen Bänden. Aus dem Schwedischen übersetzet von J.D. Reichenbach. Erster [- Zweyter] Theil. C. G. Tessin; J.D. (trans.) Reichenbach Leipzig Verlegts Bernhard Christoph Breitkopf 1756 2 t. in 1 v. lib.e.J4/04; 19142

93.4.5 12412

Konsthistoriska sällskapets publikation. Stockholm Bröderna Lagerströms Förlag 1915-?? 6 v. lib.e.J4/05; 19143

93.4.6 12413

Kongl. Vitterhets historie och antiquitets Academiens handlingar. Stockholm Tryckt i Kongl. Tryckeriet 1789-?? ?? v. lib.e.J4/06; 19144

93.4.7 12414

Correspondence entre Son Altesse Royale le Prince Gustav de Suede et Son Excellence le Senateur Comte de Scheffer. Gustav de Suede; Scheffer Greifswalde Imprimé ches A.F. Rose 1772 lib.e.J4/07; 19145

93.4.8 12415

"Les artistes suédois en France au XVIIIe siècle. 2e édition avec soixante illustrations. Ausstellung: Château de Versailles, 15.6. - 31.8.1945." Versailles Imp. J. Aubert 1945 lib.e.J4/08; 19146

93.4.9 12416

de la Vallée: En arkitektfamilj i Frankrike, Holland och Sverige: Jean (I), Marin, Simon. Av Tord O:son Nordberg. // Les De la Vallée: Vie d‘une famille d‘architectes en France, Hollande et Suède. Avec des résumés en français. Tord O:son Nordberg Stockholm Almqvist & Wiksell 1970 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien: Antikvariska serien 23 lib.e.J4/09; 19147

93.4.10 12417

Förslag till ombygnad af Stockholms stad inom broarna jemte plankarta öfver den nya regleringen. Stockholm Tryckt hos J. & A. Riis 1862 lib.e.J4/10; 19148

93.4.11 12418

"Dessins du Nationalmuseum de Stockholm. Collection du Comte Tessin 1695-1770, Ambassadeur de Suède près la Cour de France. catalogue par Per Bjurström. Ausstellung: Paris, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, 21.10. - 4.1.1971; Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, 16.1. - 28.2.1971; Amsterdam, Rijksmuseum, 9.3. - 25.4.1971." Gand Druck: Erasmus Ledeburg 1970 lib.e.J4/11; 19149

93.4.12 12419

Barocken av Ragnar Josephson. Ragnar Josephson Stockholm Albert Bonniers 1948 Bonniers Konst historia lib.e.J4/12; 19150

93.4.13 12420

Rapport från Hallunda: Trygghet och Valfrihet. Boris Blomgren Stockholm Wernqvist & Co. 1976 lib.e.J4/13; 19151

93.4.14 12421

En arkitekts anteckningar med bilder och verk av författaren. Ragnar Östberg Stockholm Bokförlaget Natur och Kultur 1928 lib.e.J4/14; 19152

93.4.15 12422

Om betydelsen av gränsvärden och rörelsevärden hos linjer och ytor för renässans-och barock-arkitektur av Helge Lundholm. Helge Lundholm Stockholm Wahlström & Widstrand 1920 lib.e.J4/15; 19153

93.4.16 12423

"Svenkst bygge. Ausstellung: Nordiska Museet, März - Mai 1942." Stockholm Tryckerei Aktiebolaget Thule 1942 lib.e.J4/16; 19154

93.4.17 12424

Svensk arkitektur från sigtuna ruiner till gärdeshusen: en översikt genom tiderna med särskild hänsyn till 18- och 1900-talens byggnadskonst av August Hahr. Med 112 illustrationer. August Hahr Stockholm Albert Bonniers Förlag 1938 Orientering I aktuella ämnen lib.e.J4/17; 19155

93.4.18 12425

Russian architectural drawings in the Nationalmuseum by Björn H. Hallström. Björn H. Hallström Stockholm Victor Pettersons Bokindustri 1963 Nationalmusei skriftserie Nr 9 lib.e.J4/18; 19156

93.4.19 12426

Innerstad: en granskning av aktuella problem vid innerstadens förnyelse utförd av arkitekt Sar Curt Strehlenert och konstnär Sten Thoors. Stockholm HSB:s Riksförbund 1960 lib.e.J4/19; 19157

93.4.20 12427

Die Gantz unvermuthete doch plötzliche Ankunft Caroli XII. Letztern Königs von Schweden, In dem Reiche derer Todten, Als derselbe In der Stadt/ von 11. zum 12. Decembr. des 1718ten Jahres/ in denen Approchen vor Friedrichs-Hall in Norwegen, seinen Heldenmüthigen Geist aufgegeben, Nebst einer curieusen Entrevuë und Gespräche/ zwischen ihm und seinem Schwager/ dem/ in der Bataille bey Cliscovv oder Bynschoff in Pohlen, 1702. gebliebenen Hertzog von Holstein-Gottorp, Worinnen ihre gantze Historie und alles/ was von diesen beyden/ als wahrhafften Helden gestorbenen Printzen, ingleichen von der Schwedischen Succession zu wissen nöthig, enthalten ist. Nebst einer beygefügten Geographischen Beschreibung des Königreichs Schweden/ und der Holstein-Gottorpischen Lande. Vierdte Edition, Verbessert, und mit verschiedenen, zum Gedächtniss dieses tapffern Königs gereichenden, ingleichen die/ nach seinem Tod in dem Königreich/ erfolgte Revolution betreffenden Dingen vermehret/ und dadurch um 8. Bogen stärcker gemachet. Frankfurt & Leipzig s.e. 1720 lib.e.J4/20; 19158

93.4.21 12428

Handlingar, rörande jubel-festen uti Upsala 1793. Upsala Tryckte hos Direct. Johan Edmans Enka 1793 lib.e.J4/21; 19159

93.4.22 12429

Italien: en resedagbok av Karl Scheffler. Bemyndigad översättning av Teresia Eurén. Med 118 planscher. Karl Scheffler; Teresia Eurén Stockholm P.A. Norstedt & Söners Förlag 1920 lib.e.J4/22; 19160

93.4.23 12430

Den Svenska konstakademien under första århundradet af hennes tillvaro 1735-1835: ett bidrag till den Svenska konstens historia af Ludwig Looström. Ludwig Looström Stockholm Looström & komp. 1887 lib.e.J4/23; 19161

93.4.24 12431

Heminredning. Lena Larsson; Elias Svedberg Stockholm Forum 1955 lib.e.J4/24; 19162

93.4.25 12432

Svenskt sjuttonhundratal: En stilhistorisk undersökning av Carl Hernmarck. Carl Hernmarck Lund; Stockholm Håkan Ohlssons Boktryckerei; Distr.: Almqvist & Wiksell 1954 Nationalmusei skriftserie Nr 1 lib.e.J4/25; 19163

93.4.26 12433

P.A. Hall: sa correspondance de famille, éditée par Karl Asplund. P.A. Hall; Karl (ed.) Asplund Uppsala Almqvist & Wiksell 1955 Publication du Musée national de Stockholm No 2 lib.e.J4/26; 19164

93.4.27 12434

Johan Tobias Sergel: hans lefnad och verksamhet af Georg Göthe. Georg Göthe Stockholm Wahlström & Widstrand 1898 lib.e.J4/27; 19165

93.4.28 12435

Svensk konstslöjd under 1700-talet: en översikt av Gustav Munthe. Gustav Munthe Stockholm Wahlström & Widstrand 1926 Röhsska konstslöjdmuseet lib.e.J4/28; 19166

93.4.29 12436

Carl Gustav Pilo och hans förhållande till den samtida porträttkonsten i Sverige och Danmark: ett bidrag till den Skandinaviska konsthistorien af Osvald Sirén. Osvald Sirén Stockholm Hasse W Tullbergs Boktryckerei 1902 lib.e.J4/29; 19167