Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

e

 lib.e.J5

93.5.1 12437

Ernst Josephson 1851-1906: en minnesteckning. Förra [- ??] Delen. Karl Wåhlin Stockholm Iduns Tryckerei 1911-1912 Sveriges allmänna konstförenings publikation XIX- [XX] 2 v. lib.e.J5/01; 19168

93.5.2 12438

"Ernst Josephson: Några minnesford af Klaes Fåhraeus. Extract from: Ord och Bild, 16:e årg., pp.1-18." Klas Fåhraeus s.l. s.e. s.d. lib.e.J5/02; 19169

93.5.3 12439

De sköna konsternas akademi: Konstakademin 250 år. Under medverkan av Karin Lindegren, Bo Lindwall, Rolf Söderberg, Carlo Derkert, Ove Hidemark, Göran Lindahl. Redaktion: Rolf Söderberg, Göran Söderström. Rolf (ed.) Söderberg; Göran (ed.) Söderström Stockholm Allmänna Förlaget 1986 Stockholmsmonografier: Monografier utgivna av Stockholms stad 69 lib.e.J5/03; 19170

93.5.4 12440

Johan Eberhard Carlberg: Stockholms stads arkitekt 1727-1773. Henrik Ahnlund Stockholm Liberförlag 1984 Stockholmsmonografier: Monografier utgivna av Stockholms kommun 49 lib.e.J5/04; 19171

93.5.5 12441

Stadsbyggnadskonst i Stockholm intill år 1800. Akademisk afnandlung af Ragnar Josephson. Ragnar Josephson Uppsala Almqvist & Wiksell 1918 lib.e.J5/05; 19172

93.5.6 12442

Den Svenska konstakademien under första århundradet af hennes tillvaro 1735-1835: ett bidrag till den Svenska konstens historia af Ludwig Looström. Ludwig Looström Stockholm Looström & Komp. 1887 lib.e.J5/06; 19173

93.5.7 12443

Johan Tobias Sergel: hans lefnad och verksamhet af Georg Göthe. Georg Göthe Stockholm Wahlström & Widstrand 1898 lib.e.J5/07; 19174

93.5.8 12444

Charaktere und Anekdoten vom schwedischen Hofe. Aus dem Englischen mit Anmerkungen vom Professor Lueder in Braunschweig. Lueder (trans.) Braunschweig in der Schulbuchhandlung 1790 lib.e.J5/08; 19175

93.5.9 12445

"Catalogue 10, June 1993. Monographs on architects; Partnerships, firms and other joint monographs." Antikvariat Antiqua Stockholm Antikvariat Antiqua 1993 lib.e.J5/09; 19176

93.5.10 12446

I svenska konstnärskretsar för omkring hundrafemtio och hundra år sedan av Ludv. Looström. Ludv. Looström Stockholm P.A. Norstedt & Söners Förlag 1916 lib.e.J5/10; 19177

93.5.11 12447

Johan Pasch och rokokons dekorativa måleri i Sverige. Ingrid Böhn-Jullander Stockholm Distr.: Almqvist & Wiksell 1987 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien: Antikvariska serien 73 lib.e.J5/11; 19178

93.5.12 12448

„Ehrenstrahls målarlära“ av Ragnar Josephson. Ragnar Josephson Stockholm P.A. Norstedt & Söners 1959 Svenska Humanistiska Förbundet 68 lib.e.J5/12; 19179

93.5.13 12449

"Thought and form: studies in 18th century art. To Bengt Dahlbäck. Reprint from Nationalmuseum Bulletin 1979, Volume 3, Numbers 3-4." Stockholm Nationalmusem 1980 lib.e.J5/13; 19180

93.5.14 12450

Fransk monumentvård av Carl David Moselius. Carl David Moselius Stockholm P.A. Norstedt & Söners 1939 lib.e.J5/14; 19181

93.5.15 12451

"Guillaume Thomas Raphael Taraval: Hans verksamhet på Stockholms Slott. 3-betygsuppsats framlagd vid Professor Sten Karlings seminarium Vårterminen 1968 av Louise Robbert." Louise Robbert typescript lib.e.J5/15; 19182

93.5.16 12452

"Arkitekt Erik Lallerstedt och Matteus Kyrka i Stockholm. Uppsats för 3 betyg framlagd vid institutionen för konsthistoria med konstteori vid Stockholms Universitet vårterminen 1968 av Mårten Backström." Mårten Backström typescript lib.e.J5/16; 19183

93.5.17 12453

Tessin Nicodemus Tessin d.y. Tiden - Mannen - Verket av Ragnar Josephson. Förra [- Senare] Delen. Ragnar Josephson Stockholm Norstedt 1930 Sveriges allmänna konstförenings publikation XXXVIII- [XXXIX] 2 v. lib.e.J5/17; 19184

93.5.18 12454

Schnitzaltäre in schwedischen Kirchen und Museen aus der Werkstatt des Brüsseler Bildschnitzers Jan Bormann von Dr. Johnny Roosval. Johnny Roosval Strassburg J.H.Ed. Heitz (Heitz & Mündel) 1903 Zur Kunstgeschichte des Auslandes Heft 14 lib.e.J5/18; 19185

93.5.19 12455

"Skulptur in Schweden zwischen Renaissance und Klassizismus. Extract from ?? Studien, pp.21-42." Lars Olof Larsson lib.e.J5/19; 19186

93.5.20 12456

"Magnus Gabriel De la Gardie. Ausstellung: Nationalmusei, Stockholm, 1980." Nationalmuseum Stockholm Skövde Strokirks Tryckerei 1980 Nationalmusei Utställningskatalog 434 lib.e.J5/20; 19187

93.5.21 12457

"Louis Masreliez: En länge glömd gustavian. Ausstellung: Nationalmusei, Stockholm, Februari - Mars 1949." Nationalmuseum Stockholm Skövde Esslete aktiebolag 1949 Nationalmusei Utställningskatalog 154 lib.e.J5/21; 19188

93.5.22 12458

Louis Masreliez. Med en inledning om Adrien och Jean Baptiste Masreliez‘ verksamhet på Stockholms Slott av Carl David Moselius. Carl David Moselius Skövde Centraltryckeriet 1923 lib.e.J5/22; 19189

93.5.23 12459

Carl Hårleman och den Svenska rokokon av Göran Alm. Göran Alm Lund Bokförlaget Signum 1993 Böcker om konst lib.e.J5/23; 19190

93.5.24 12460

Vasa samlingen: arkitekturritningar från 1600-1800-talen: katalog av Ulla Ehrensvärd. Ulla Ehrensvärd Stockholm Tryckerei Björkmans Eftr 1984 Kungl. samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia handlingar del 9 lib.e.J5/24; 19191

93.5.25 12461

Skånes dekorativa konst under tiden för den importerade renässansens utveckling till inhemsk form av Gregor Paulsson. Gregor Paulsson Stockholm Norstedt & Söners Förlag 1915 lib.e.J5/25; 19192

93.5.26 12462

"ptah. 1, 1996." Helsinki 1996 lib.e.J5/26; 19193

93.5.27 12463

Stockholms stadshus vid dess invigning midsommarafton 1923. Beskrivning utarbetad på uppdrag av Stockholms stadsfullmäktige under redaktionell ledning av Johnny Roosval samt Knut A. Tengdahl, Rob. Ekman, Henrik Kreüger och Gunnar Tisell. Johnny Roosval; Knut A. Tengdahl; Rob. Ekman; Henrik Kreüger; Gunnar Tisell Stockholm Aktiebolaget Gunnar Tisells Tekniska Förlag 1923 lib.e.J5/27; 19194

93.5.28 12464

Pierre Bullet et J.-B. de Chamblain à la lumière des dessins de la collection Tessin-Hårleman du Musée National de Stockholm par Runar Strandberg. Runar Strandberg Stockholm Faibo Grafiska 1971 lib.e.J5/28; 19195

93.5.29 12465

Lärarinnans och lärarens hjälpreda vid undervisningen I hembygdskunskap och teckning I. [- II.] Julius Blomberg Stockholm Hasse W. Tullbergs Förlag och boktryckerei 1915-1916 2 v. lib.e.J5/29; 19196

93.5.30 12466

En bok om skansen: Till hundraårsminnet av Artur Hazelius‘ födelse under medverkan av Alarik Behm, Gotthard Gustafsson och Gösta Selling utgiven av Andreas Lindblom. Andreas Lindblom Stockholm P.A. Norstedt & Söners Förlag 1933 lib.e.J5/30; 19197

93.5.31 12467

Skansenboken: Skansenföreningens publikation. Mit deutschem Text. With English text. Stockholm Nordiska Museet 1930 lib.e.J5/31; 19198

93.5.32 12468

Skansens vårfestbok 1924: Bilder ur Nordiska Museets samlingar. Stockholm Nordiska Museets Förlag 1924 lib.e.J5/32; 19199

93.5.33 12469

Sergels ungdom och romtid av Oscar Antonsson. Oscar Antonsson Stockholm Norstedt 1942 Sveriges allmänna konstförenings publikation L lib.e.J5/33; 19200

93.5.34 12470

"Ödön Lechner 1845-1914. Ausstellung des Ungarischen Architekturmuseums des staatlichen Kunstdenkmalamtes und der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, Wien, Helligenkrefzerhof, 9. - 31.1.1991." Budapest Ungarisches Architekturmuseum des staatlichen Kunstdenkmalamtes 1991 lib.e.J5/34; 19201

93.5.35 12471

Markuskyrkan. Skarpnäck Skarpnäcks Församling 1988 lib.e.J5/35; 19202

93.5.36 12472

Verkytg och verkstäder på Skoklosters slott: Utställningskatalog 1985 av Johan Knutsson & Bengt Kylsberg. Johan Knutsson; Bengt Kylsberg Bålsta Skoklosters slott 1988, © 1985 Skokloster-studier utgivna av Skoklosters slott nr 19 2nd edition lib.e.J5/36; 19203

93.5.37 12473

Skokloster: the castle and collections by Lena Rangström, Karin Skeri & Elisabeth Westin. Lena Rangström; Karin Skeri; Elisabeth Westin Uddevalla Druck: Bohusläningens 1980 lib.e.J5/37; 19204

93.5.38 12474

Emanuel Swedenborg and his Journal of Dreams by Lars Bergquist. Lars Bergquist Uppsala Ord & Form 1986 Swedish portraits lib.e.J5/38; 19205

93.5.39 12475

Helga Trefaldighets kyrka Uppsala av Öyvind Sjöholm. Öyvind Sjöholm Uppsala Ärkestiftets Stiftsråd 1981 Upplands kyrkor 72A lib.e.J5/39; 19206

93.5.40 12476

Svenska kyrkan i Uppsala. Uppsala UNT Civiltryck 1985 lib.e.J5/40; 19207

93.5.41 12477

Härkeberga kyrka av Ake Nisbeth. Uppsala Uppsala stifts Kyrkobeskrivningsredaktion 1990 Upplands kyrkor 81 9th edition lib.e.J5/41; 19208

93.5.42 12478

Der Dom zu Uppsala: Ein Führer von Bo S. Säfström. Deutsche Bearbeitung von Jürgen Schöbel. Bo S. Säfström; Jürgen (trans.) Schöbel Uppsala Infograf Förlag 1986 lib.e.J5/42; 19209

93.5.43 12479

Guide till samhällsvetenskapliga bibliotekstjänster i Stockholm. Stockholm Stockholms universitetsbibliotek 1988 lib.e.J5/43; 19210 12480 Riddarholmskyrkan de svenska konungarnas gravkyrka. Stockholm Kungl. Husgerådskammaren 1980 lib.e.J5/44; 19211

93.5.44 12481

En värld i miniatyr: Kring en samling från Gustav II Adolfs tidevarv. Stockholm Kungl. Husgerådskammaren 1982 Skrifter från Kungl. Husgerådskammaren 2 lib.e.J5/45; 19212

93.5.45 12482

Franskt blev svenskt: Den franska konstnärsfamiljen Masreliez i Sverige under 1700-talet. Göran Alm Lund Bokförlaget Signum 1991 Böcker om konst lib.e.J5/46; 19213

93.5.46 12483

Amalienborg interiører: Christian VII‘s Palae 1750-1800. Christian Elling København Gyldendal 1945 lib.e.J5/47; 19214

93.5.47 12484

Murmestarne: murmestare embetet i Stockholm. Thomas Hall; Ove Hidemark; Lars Wikström; Stig Adling Stockholm Byggförlaget 1987 lib.e.J5/48; 19215

93.5.48 12485

Akademiska gårdar: Arkitektur och miljöer kring Abo Akademi. Text och Planering: Sixten Ringbom; Katalog: Asa Ringbom. Sixten Ringbom; Asa Ringbom Abo Abo Akademi 1985 lib.e.J5/49; 19216

93.5.49 12486

Stockholm‘s annual rings: a glimpse into the development of the city. Text: Magnus Andersson; Photo: Nino Monastra; Translation: William M. Pardon. Magnus Andersson; Nino (phot.) Monastra; William M. (trans.) Pardon Stockholm Stockholmia Förlag 1998 Monographs published by the city of Stockholm 131 lib.e.J5/50; 19217

93.5.50 12487

Faunillane ou L‘infante jaune, conte: Faksimil av originaltrycket; Faunillane eller Den gula infantinnan, saga: Svensk översättning; Carl Gustav Tessin och flickan från Fåné av Sven G. Lindberg. Carl Gustav Tessin; Sven G. Lindberg Stockholm Atlantis s.d. Reprint of Allhems Förlag, 1955 edition lib.e.J5/51; 19218

93.5.51 12488

Erik Dahlbergh: hans levnad och verksamhet av Ernst Ericsson och Erik Vennberg. Till 300-årsminnet 1625-1925. Ernst Ericsson; Erik Vennberg Uppsala & Stockholm Almqvist & Wiksells Förlag 1925 lib.e.J5/52; 19219

93.5.52 12489

Slöjdföreningens skola på jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Skrift till 75-årsminnet av skolans stiftande utgiven av Sigfrid Ericson. Sigfrid Ericson Göteborg Skolan för bokindustri vid Slöjdföreningens skola 1924 lib.e.J5/53; 19220

93.5.53 12490

Sven Markelius, arkitekt. Eva Rudberg Stockholm Arkitektur Förlag 1989 lib.e.J5/54; 19221

93.5.54 12491

Slotte og herregaarde i Barok og Rokoko af Christian Elling. Christian Elling København P. Haase & Søns Forlag 1928 lib.e.J5/55; 19222

93.5.55 12492

Living in Sweden between tradition and vision. Louise Nyström Stockholm The Urban Environment Council 1996 lib.e.J5/56; 19223

93.5.56 12493

"Bauwelt. 87. Jahrgang, Heft 6, 9. Februar 1996." Berlin Bertelsmann 1996 lib.e.J5/57; 19224

93.5.57 12494

Carolina rediviva - byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet. With an English summary. Stockholm; Stockholm Uppsala universitetsbibliotek; Distr: Almqvist & Wiksell International 1986 Acta Universitats Upsaliensis: Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis Vol. XXV lib.e.J5/58; 19225

93.5.58 12495

Beskrifvande förteckning öfver Stockholms högskolas tafvelsamling jämte konsthistorisk inledning af Osvald Sirén. Osvald Sirén Stockholm Aktiebolaget Ljus 1912 lib.e.J5/59; 19226

93.5.59 12496

David Klöker Ehrenstrahl: kurtzer Unterricht, Observationes und Regulen von der Mahlereÿ. Utgiven av Gunnar Mascoll Silfverstolpe. David Klöker Ehrenstrahl; Gunnar Mascoll (ed.) Silfverstolpe Stockholm Bröderna Lagerströms Förlag 1918 Arkiv för Svensk konst- och kulturhistoria vol. III lib.e.J5/60; 19227

93.5.60 12497

David Klöker Ehrenstrahl: kurtzer Unterricht, Observationes und Regulen von der Mahlereÿ. Utgiven av Gunnar Mascoll Silfverstolpe. David Klöker Ehrenstrahl; Gunnar Mascoll (ed.) Silfverstolpe Stockholm Bröderna Lagerströms Förlag 1918 Arkiv för Svensk konst- och kulturhistoria vol. III lib.e.J5/61; 19228

93.5.61 12498

Konstvetenskapliga Essayer och studier. Tillägnade August Hahr på 60. årsdagen. Stockholm Druck: Ivar Hœggströms Boktryckerei 1928 lib.e.J5/62; 19229

93.5.62 12499

L‘architecte de Charles XII Nicodème Tessin à la cour de Louis XIV par Ragnar Josephson. Ragnar Josephson Paris & Bruxelles G. van Oest 1930 lib.e.J5/63; 19230

93.5.63 12500

Architekten C.F. Harsdorff af Frederik Weilbach. Frederik Weilbach København Henrik Koppel 1928 lib.e.J5/64; 19231

93.5.64 12501

L‘architecte de Charles XII Nicodème Tessin à la cour de Louis XIV par Ragnar Josephson. Ragnar Josephson Paris & Bruxelles G. van Oest 1930 lib.e.J5/65; 19232

93.5.65 12502

Desprez i Sverige: Louis Jean Desprez‘ verksamhet 1784-1804. Nils G. Wollin Stockholm Norstedt 1936 Sveriges allmänna konstförenings publikation XLV lib.e.J5/66; 19233