Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

Sektionen

f

 lib.e.J6

93.6.1 12503

C.F. Hansen. I [- II]. Hakon Lund; Anne Lise Thygesen s.l. [København?] Bergiafonden og Arkitektens Forlag 1995 2 v. in slipcase lib.e.J6/01; 19234

93.6.2 12504

Stockholms utställningen 1930: modernismens genombrott i Svensk arkitektur. Eva Rudberg Stockholm Stockholmia Förlag 1999 lib.e.J6/02; 19235

93.6.3 12505

Bebaute Landschaft: Finnlands Architektur im Überblick. Riitta Nikula Helsinki Otava Verlag 1993 lib.e.J6/03; 19236

93.6.4 12506

Sigurd Lewerentz, architect 1885-1975. Janne Ahlin Stockholm Byggförlaget 1987 lib.e.J6/04; 19237

93.6.5 12507

Gunnar Asplund 1885-1940: the dilemma of classicism. London Architectural Association 1988 Mega IX lib.e.J6/05; 19238

93.6.6 12508

Sigurd Lewerentz 1885-1975: the dilemma of classicism. London Architectural Association 1988 Mega X lib.e.J6/06; 19239

93.6.7 12509

"Asplund 1885-1940. " Jöran Lindvall; Henrik O. Andersson; Karin Winter; Arkitekturmuseet Stockholm Arkitektur Förlag 1985 Arkitektur Nr. 6 lib.e.J6/07; 19240

93.6.8 12510

Gamle norske interiører: arkitekturkalenderen 1994. Oslo Norsk Arkitekturmuseum 1994 lib.e.J6/08; 19241

93.6.9 12511

"2c Construcción de la Ciudad. N. 19, noviembre 1981." Barcelona Grupo 2c 1981 lib.e.J6/09; 19242

93.6.10 12512

Eero Saarinen von Allan Temko, übersetzt von Gerhard Rosenberg. Allan Temko; Gerhard (trans.) Rosenberg Ravensburg Otto Maier 1962 Architekten von heute Band 5 lib.e.J6/10; 19243

93.6.11 12513

"Asplund 1885-1940. " Jöran Lindvall; Henrik O. Andersson; Karin Winter; Arkitekturmuseet Stockholm Arkitektur Förlag 1985 Arkitektur Nr. 6 lib.e.J6/11; 19244

93.6.12 12514

"Alvar ja Aino Aalto lasin muotoilijoina // Alvar and Aino Aalto as glass designers. Ausstellung: Näyttely littalan lasimuseossa, 1988." Sävypaino s.e. 1988 lib.e.J6/12; 19245

93.6.13 12515

Lectures and briefings from the International Symposium on the architecture of Erik Gunnar Asplund. 14th - 17th October, 1985 in Stockholm and Gothenburg. Christina (ed.) Egfors Stockholm Arkitekturmuseet 1985 lib.e.J6/13; 19246

93.6.14 12516

Sigurd Lewerentz 1885-1975. Janne Ahlin; Stefan Alenius; Arkitekturmuseet Stockholm Arkitektur Förlag 1985 Arkitektur Nr. 6 lib.e.J6/14; 19247

93.6.15 12517

"Norwegian architecture 1975-85. Ausstellung: Norwegian Museum of Architecture, 1988." s.l. [Oslo] Byggekunst 1988 lib.e.J6/15; 19248

93.6.16 12518

Gunnar Asplund architect 1885-1940. Plans, sketches and photographs, published by Svenska Arkitekters Riksförbund. Edited by Gustav Holmdahl, Sven Ivar Lind, Kjell Ödeen, with an essay by Hakon Ahlberg. Gustav Holmdahl; Sven Ivar Lind; Kjell Ödeen; Hakon Ahlberg Stockholm Byggförlaget 1981 Reprint of Stockholm: AB Tidskriften Byygmästaren, 1950 lib.e.J6/16; 19249

93.6.17 12519

The architecture of Erik Gunnar Asplund. Stuart Wrede Cambridge (Mass.) & London MIT Press 1983, © 1980 lib.e.J6/17; 19250

93.6.18 12520

Christian IV and Europe: The 19th art exhibition of the Council of Europe, Denmark 1988. Steffen (ed.) Heiberg Herning? Poul Kristensen 1988 lib.e.J6/18; 19251

93.6.19 12521

Lykkens tempel: et malerei af Nicolai Abildgaard. With a summary in English. Else Kai Sass København Christian Ejlers‘ Forlag 1986 1 v. in slipcase lib.e.J6/19; 19252

93.6.20 12522

De år i Rom: Abildgaard, Sergel, Füssli. With a summary in English. Jørgen Andersen København Christian Ejlers‘ Forlag 1989 lib.e.J6/20; 19253

93.6.21 12523

Arkitektur i Norge årbok 1995. Norsk Arkitekturmuseum Oslo Bonytt A/S 1995 lib.e.J6/21; 19254

93.6.22 12524

The Stockholm Town Hall by Ragnar Östberg. With forty-eight Illustrations. Ragnar Östberg Stockholm P.A. Norstedt & Söner 1929 lib.e.J6/22; 19255

93.6.23 12525

Baltiska utställningen 1914. Göran Christenson; Anne-Marie Ericsson; Per-Jan Pehrsson Lund Bokförlaget Signum 1989 lib.e.J6/23; 19256

93.6.24 12526

New architecture in Sweden: a decade of Swedish building. New York John Wiley & Sons 1961 lib.e.J6/24; 19257

93.6.25 12527

Den Engelska parken i Sverige under gustaviansk tid. The English landscape Garden in Sweden during the Gustavian Era. With an English summary. Magnus Olausson Stockholm Piper Press 1993 lib.e.J6/25; 19258

93.6.26 12528

Katalog 23. Mats Rehnström Stockholm Mats Rehnström 1999 lib.e.J6/26; 19259

93.6.27 12529

Beskrifning öfver Kongl. Riddarholmskyrkan. Af Carl Fr. Rothlieb. Carl Fr. Rothlieb Stockholm Tryckt hos J.P. Lindhs Enka 1822 lib.e.J6/27; 19260

93.6.28 12530

Kongl. Vitterhets historie och antiqvitets Akademiens handlingar. Tjugondeförsta [- Tjugondesjunde] Delen. Ny följd. Stockholm P.A. Norstedt & Söners Förlag 1855-1876 lib.e.J6/28; 19261

93.6.29 12531

Letters from an old man to a young prince, with the answers. Translated from the Swedish. To which are prefixed Those of Her Present Majesty to her Son: with the Translations. In two volumes. Vol. I [- II]. Carl Gustav Tessin London Printed for R. Griffiths 1756 2 v. lib.e.J6/29; 19262

93.6.30 12532

Handen, skaldstycke i tre sånger, af P.A. Wallmark. Med Tvenne Kopparstick. P.A. Wallmark Stockholm Tryckt hos Carl Delén 1807 lib.e.J6/30; 19263

93.6.31 12533

Kongl. Svenska Museum. Samling af Contur-teckningar, med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje ämne, utgifven af Boye & Wetterling. Första [- Tredje] Häftet ... Boye; Wetterling Stockholm Tryckt hos Carl Deleen 1821-1823 3 v. lib.e.J6/31; 19264

93.6.32 12534

Tyrannmördaren C.F. Ehrensvärd: samhällssyn och politiskt testamente. Lolo Krusius-Ahrenberg Stockholm Hugo Gebers Förlag 1947 lib.e.J6/32; 19265

93.6.33 12535

Resa till Italien // Viaggio in Italia. Introduzione di Holger Frykenstedt. Traduzione dall‘original svedese e note di Renzo Pavese. Carl August Ehrensvärd; Holger (intr.) Frykenstedt; Renzo (trans.) Pavese Stockholm & Roma Casa editrice Italica 1969 Biblioteca di cultura: Collana di classici svedesi I lib.e.J6/33; 19266

93.6.34 12536

C.A. Ehrensvärds brev. Utgivna av Gunhild Bergh I. [- II.] Carl August Ehrensvärd; Gunhild (ed.) Bergh Stockholm Albert Bonniers Förlag 1916-1917 2 v. lib.e.J6/34; 19267

93.6.35 12537

"Carl August Ehrensvärds Resa till Italien: Akvareller och teckningar ur Konstakademiens samlingar. Ausstellung: Marinmuseum, 8.8. - 31.8.1980." Gunvor Bonds; Holger Frykenstedt s.l. Marinmuseum 1980 lib.e.J6/35; 19268

93.6.36 12538

Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap av Holger Frykenstedt. Holger Frykenstedt Stockholm Almqvist & Wiksell 1965 Acta Universitatis Stockholmiensis 7 lib.e.J6/36; 19269

93.6.37 12539

Carl Gustaf Tessin under rese-, riksdagsmanna- och de tidigare beskickningsåren. Ett bidrag till hans ungdomshistoria och politiska biografi av Walfrid Holst. Walfrid Holst Lund Borelius 1931 lib.e.J6/37; 19270

93.6.38 12540

General planer Til Fem Häfesgårdar, Uti Koppar stuckne, Med Deras Förklaring. Upritade och til en del anlagde Af Carl Wijnblad. Carl Wijnblad Stockholm Tryckt hos Peter Hesselberg 1765 lib.e.J6/38; 19271

93.6.39 12541

Beskrifning, Huru Allmogens Bygnader, Så Af Sten, som Tråd, Mäge med största besparing upföras, Enligit Bifogade Project-Ritningar Uti Sex Koppar-Stycken, Samt Förlager Uppä nödiga Bygnings-Ämnen. ... Af Carl Wijnblad. Carl Wijnblad Stockholm Tryckt hos Peter Hesselberg 1766 lib.e.J6/39; 19272