Einfache Suche im Bestand unserer Bibliothek


Einfache Suche im Bestand unserer Bibliothek

   
   
Urheber Heuss, Theodor 1884-1963 (DE-588)118550578
Titel- und Urheberangaben Lust der Augen : stilles Gespräch mit beredtem Bildwerk
Theodor Heuss; hrsg. von Friedrich Kaufmann und Hermann Leins
Ausgabevermerk [20.-30. Tsd.]
Erscheinungsort
Verlag/Drucker
Erscheinungsdatum
Tübingen
Wunderlich
cop. 1960
Physische Beschreibung 304 Seiten, Tafeln
Illustrationen, Portr.
Anmerkung zu Bibliografien Literaturverz.
Signatur Exemplar lib.c.C4/21
Schlagwort (Person) Baluschek, Hans 1870-1935 (DE-588)118652230
Behrens, Peter 1868-1940 (DE-588)118508466
Busch, Wilhelm 1832-1908 (DE-588)118517880
Corinth, Lovis 1858-1925 (DE-588)118522140
Dannecker, Johann Heinrich von 1758-1841 (DE-588)118678809
Daumier, Honoré 1808-1879 (DE-588)118523880
Feuerbach, Anselm 1829-1880 (DE-588)118532731
Gogh, Vincent van 1853-1890 (DE-588)118540416
Goya y Lucientes, Francisco José de 1746-1828 (DE-588)118541064
Graff, Anton 1736-1813 (DE-588)118697064
Grünewald, Matthias 1480-1528 (DE-588)118542907
Hodler, Ferdinand 1853-1918 (DE-588)118551817
Hofmann, Josef 1880-1957 (DE-588)124812856
Hogarth, William 1697-1764 (DE-588)118552805
Holbein, Hans 1497-1543 (DE-588)118552953
Kokoschka, Oskar 1886-1980 (DE-588)118564722
Kollwitz, Käthe 1867-1945 (DE-588)118564943
Kreidolf, Ernst 1863-1956 (DE-588)118715887
Leibl, Wilhelm 1844-1900 (DE-588)118571222
Lenbach, Franz von 1836-1904 (DE-588)118571516
Liebermann, Max 1847-1935 (DE-588)118572695
Macke, August 1887-1914 (DE-588)118575864
Marc, Franz 1880-1916 (DE-588)11857745X
Marées, Hans von 1837-1887 (DE-588)118577662
Memling, Hans 1430-1494 (DE-588)118580647
Menzel, Adolph von 1815-1905 (DE-588)118580914
Millet, Jean-François 1814-1875 (DE-588)118582550
Munch, Edvard 1863-1944 (DE-588)118585738
Nägele, Reinhold 1884-1972 (DE-588)11873783X
Rethel, Alfred 1816-1859 (DE-588)118744615
Riemerschmid, Richard 1868-1957 (DE-588)118600915
Schönleber, Gustav 1851-1917 (DE-588)118964399
Spitzweg, Carl 1808-1885 (DE-588)118616307
Stauffer-Bern, Karl 1857-1891 (DE-588)11875288X
Velde, Henry van de 1863-1957 (DE-588)118626442
Weisgerber, Albert 1878-1915 (DE-588)118630407
Werner, Anton von 1843-1915 (DE-588)118932756
Zille, Heinrich 1858-1929 (DE-588)118636863
Zügel, Heinrich von 1850-1941 (DE-588)118637312
Sachschlagwort Kunstbetrachtung (DE-588)4125321-8


Abfrage dauerte 0.15 Sek.Bibliothek Oechslin